Kasia Winiarczyk

BA(Hons), BSc(Hons), PgCert, PgDip

Psycholog i Psychoterapeuta

Z doświadczeniem w psychologii jak również zdrowiu psychicznym, szkoliłam się w zakresie psychoterapii buddyjskiej. Moja praca integruje zachodnie oraz buddyjskie podejście psychologiczne. Jest ona zakorzeniona w buddyjskim modelu umysłu i prowadzi do tworzenia pozytywnych zmian w życiu człowieka. Na moją pracę ogromny wpływ ma również podejście terapii humanistycznej Carla Rogers’a, podejście medytacyjne w tradycji buddyzmu, współczucie i doświadczenie uniwersalnego współistnienia.

Zawsze wspieram swoich klientow w odkrywaniu ich własnego świata, oraz w podejmowaniu decyzji o zmianach, których chcą dokonać. Klienci uczą się również jak w pełni zaangażować się we własne życie. Asystuję moim klientom w podróży ku odnajdywaniu nowych sposobów odnoszenia się do wydarzeń oraz zrozumienia jak stare nawyki i niepokoje powstrzymują ich przed zobaczeniem źródeł i zasobów jakie są im dostępne.

Kwalifikacje zawodowe i profesjonalne

Kasia rozpoczęła studiować psychologię i psychoterapię w 2006 roku. Obecnie posiada Podyplomowy Certyfikat Terapii Buddyjskiej, oraz ukończyła podyplomowe studia na poziomie Dyplomu Psychoterapii Buddyjskiej. Kasia posiada również wyższe wykształcenie magisterskie z Psychologii oraz wyższe wykształcenie z Administracji Publicznej.